Profylaxe / čištění PC

Nabízíme vám jednorázové nebo pravidelné komplexní vyčištění Vašich PC a serverů - odstranění nánosů prachu, vnější i vnitřní čištění speciálními antistatickými prostředky a samozřejmě následné otestování.

Pravidelná měsíční, čtvrtletní nebo pololetní údržba – vyčištění je prováděno na základě smlouvy ve zvolených intervalech.
Navíc nabízíme tuto službu cenově zvýhodněnou. Pro běžný kancelářský provoz doporučujeme pololetní údržbu každého PC. U počítačů umístěných ve zhoršených provozních podmínkách doporučujeme pravidelné čtvrtletní profylaktické údržby.